komíny a komínové systémy

Skip Navigation LinksRoot    Montáž    Montáž a predaj trojvrstvových systémov

Trojvrstvový komínový systém tvorí špeciálna komínová tvarovka, izolácia a šamotová vložka. Komínové tvarovky sú z ľahčeného betónu, môžu sa omietať, stierkovať alebo tapetovať. Izolácia je tvorená z minerálnych vláken, zamedzuje únik tepla a zaisťuje optimálnu prevádzkovú teplotu v komíne, aby nedošlo ku kondenzácii. Šamotová alebo keramická vložka dopĺňa technickú konštrukciu komína. Vyznačujú sa odolnosťou voči vysokým teplotám a vlhkosti.

Ponúkame montáž a predaj trojvrstvových nerezových systémov Jeremias a Prespor. Systémy pozostávajú z vnútorného vložky, izolačnej rohože a vonkajšieho plášťa. Vyznačujú sa veľmi dobrým ťahom, čo zabezpečuje rýchly odvod spalín. Sú požiarne bezpečné, odolné voči vzniku trhlín a netesností kvôli veľkým rozdielom teplôt. Nepodliehajú vlhkosti a sú určené pre všetky druhy palív. Montáž tohto systému je veľmi jednoduchá vďaka dokonale zladeným dielom, čo ušetrí Váš čas a eliminuje montážne chyby. Komínový systém je určený pre všetky typy kúrenia a všetky aktuálne a budúce možné technológie vykurovania. Pri prechode na iné vykurovacie médium nie je potrebné komín prevložkovať, takže už dnes môžete ušetriť svoje peniaze.

 


Z vyhlášky 401/2007 Z.z.:

§15
Komín


(1) Komín musí byť vyhotovený ako viacvrstvový s komínovou vložkou tepelne a dilatačne oddelenou od komínového plášťa a rozmerovo a tvarovo stálou. Jednovrstvový komín možno vyhotoviť len v občasne užívaných stavbách.